Zahnersatz und Implantate: Zahnzentrum Lübeck GmbH

Hans Ceulen

Hapkido Rotterdam, Taekwon Do Rotterdam. Yusinkwan, Hankumdo, Amsterdam Holland. , Hapkido Holland. Hoogvliet, Hankido, Ki-do, weerbaarheid, Hapkido Den Haag, den haag, Taekwondo, taek-won-do, han kum do, han ki do --- Weerbaarheid en Zelfweerbaarheid, verdediging. Kombat, krijgskunst, martial Arts

 

 

click on the picture

 

Hapkido

 

 

INTRODUCTIE: Vechtsporten zijn in de westerse wereld, op auto's na, wel het meest populairste Aziatische export product. Hollywood films hebben sporten als Karate, Judo, Kung Fu en Taekwondo bekend gemaakt.

Maar sedert het bekend worden van budo vechtsporten in het westen, komen er steeds nieuwe vechtsporten bij. Inmiddels moet men zich afvragen:

Welke sport kiest ik ?

HAPKIDO Vechtsport OF Martial art ? 

KOREAN ”MARTIAL arts in Holland

 

Wanneer men hoort over Koreaanse martial art wordt er inde eerste plaats aan de olympische sport Taekwondo gedacht. Er is echter nog een martial art uit de oudegevecht tradities van Korea voortgekomen dat, naast trappen en slagen, geassocieerd wordt met Taekwondo, een veelheid van manipulatie technieken toevoegt, inclusief het afketsen en vastzetten van gewrichten en werptechnieken. De naam van deze martial art is Hapkido.

Vele Dojangs in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam deze Sportart aan.

  

Een vrije vertaling van Hapkido is: De weg naar coördinatie en innerlijkekracht.

De vorming van Hapkido loopt parallel met die van Taekwondo.

Echter het verband tussen Hapkido en de Japanse vechtsport Aikido (Aikijutjutsu) is groter als met Taekwondo. Velen maken de fout te denken dat Hapkido afgeleid is van Aikido. Er is echter toch een ouderlijk verband tussen de martial arts Hapkido en Aikido.

De oprichter van Aikido, Ueshiba Morihei, en de oprichter van Hapkido, Choi Yong-Sul, hadden in het begin van deze eeuw Daitoryu Aikijujutsu gestudeerdonder de leiding van Takeda Sokaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choi Yong Sul

De geboorte van Hapkido

 

Hapkido was ontwikkeld door Choi Yong Sul. In Japan heeft hij de martial art Daitoryu Aikijujutsu gestudeerd.

Toen hij terugkeerde in 1943 naar Korea, had hij de technieken van de martial art van Daito-ryu Aikijujutsu geïntegreerd met die van Tae-Kyon de veel omvattende offensieve gevecht technieken van het Koreaanse schiereiland. De ban op het uitoefenen van  Koreaanse martial arts werd ingetrokken toen de Japanse legermacht moest vertrekken uit Korea aan het eind van de 2e wereld oorlog.

 

  

Met de spreiding van het patriottisme kwam de ontwikkeling van nieuwe Koreaanse martial arts zoals Tang Soo Do, Moo Do kwan, Taekwondo, en Hapkido.

Hapkido ontwikkelde zich langzaam, evenals de andere martial arts, geboren in het sinds kort onafhankelijke Korea. Zelfs hun namen ondergingen verschillende veranderingen, inclusief Yo Kwon Sul, You Sool, Ho Shin Mu Do en Bi Sool tot 1963, toen de naam en het systeem van Hapkido formeel werd gemaakt. .Om de fundering van Hapkido te kunnen begrijpen moeten we eerst de geschiedenis van martial arts in Japan en Korea bestuderen. Hierdoor zullen we begrijpen wat beide landen hebben betekend voor de ontwikkeling van deze martial art.

 

Wat is Hapkido? 

Ja, wat is nu HAPKIDO? Begin jaren 90 was dit een veel gestelde vraag wanneer iemand aan je vroeg om je favoriete hobby uit te leggen. Inmiddels is deze van oorsprong Koreaanse gevechtskunst meer bekend geworden bij het grote publiek.

In eerste instantie is Hapkido een gevechtskunst. Door permanente oefening en training probeert de beoefenaar zich een aantal technieken meester te maken waarmee hij zich reflexmatig kan verdedigen tegen mogelijke aanvallen. Deze aanvallen kunnen gebeuren op de meest verschillende manieren. Afhankelijk van de graad van geweld kan hij zich verdedigen met de meest uiteenlopende technieken gaande van controle tot afmaak technieken.

De nadruk bij Hapkido ligt echter op de controletechnieken. In tweede instantie is Hapkido een levenswijze (“do”).

Het beoefenen van Hapkido draagt bij tot een goede gezondheid en een gezonde geestelijke instelling.

De meest traditionele Aziatische gevechtskunsten zijn ontstaan uit een Bhoedistische achtergrond. Het Bhoedisme is nog altijd de grootste religie in Korea. Centraal in het Bhoedisme staat respect voor de mens en natuur, dit is ook zo bij Hapkido.

 

Hapkido, een complete gevechtskunst! 

Wanneer je wordt aangevallen, heb je als verdediger drie mogelijkheden: 

 

  1. wegvluchten, of afhankelijk van het soort aanval, je losrukken en weglopen.

  2. Je tegenstander overmeesteren en onder controle houden (dmv een klem of greep).

  3. Schade toebrengen aan je tegenstander (dmv een slag, stoot, trap, verdraaiing van een gewricht en drukpunt manipulaties.)

 

Om deze drie mogelijkheden optimaal te kunnen benutten leer je tijdens de Hapkido les de verschillende basisonderdelen zoals val breken bevrijdingstechnieken, afweren, slagen, trappen en stoten, het uit evenwicht brengen van de tegenstander door hevel en hefboomtechnieken, het controleren van de tegenstander gebruikmakend van klemmen en grepen, arrestatietechnieken, verdediging tegen wapens enz. In een gevorderd stadium leer je omgaan met wapens zoals de korte stok, lange stok, touw (sjaal) waaiers, en zwaard. Hapkido kent verder ook het gebruik van drukpunten. We noemen dit drukpunt manipulaties. Drukpunten zijn punten die in de accupunctuur en acupressuur gebruikt worden voor revalidatie. Deze drukpunten kunnen in het Hapkido op verschillende manieren gebruikt worden. Het is de bedoeling om de tegenstander met een onschadelijke pijnprikkel tijdelijk buiten gevecht te stellen.

 

Principes van Hapkido 

Hapkido is gebaseerd op verschillende natuurprincipes zoals het principe van het water en de cirkel.

De principes van water en de cirkel zijn erg belangrijk bij het uitvoeren van de technieken.

Eveneens belangrijk zijn de principes van Jin en Jang (um & yang in het  Koreaans).

Deze vindt je overal terug in het dagelijkse leven van de Koreaan.

Het symbool zit ook verweven in de Koreaanse vlag en bij tal van logo’s van Hapkido federaties.

Bij Hapkido leer je om geen weerstand te bieden aan de kracht van de tegenstander en zijn kracht in jouw voordeel te benutten.

Je past je voor een deel aan de tegenstander aan en probeert zo in harmonie met hem te komen.

 

 

Chinees KI

karakter

Hoewel deze principes gemakkelijk toepasbaar zijn is een permanente training ervan onmiskenbaar. Een ander belangrijk aspect van de Hapkido training is het juiste gebruik van je ademhaling.

Hiervoor wordt er bijzondere aandacht besteed aan de Dan Jon Ho Hop. Dit zijn buikademhalingstechnieken die erop gericht zijn om al je energie (KI) naar een bepaald punt van je lichaam te sturen.

 

Graden in Hapkido 

Vrijwel alle Hapkido organisaties wereldwijd maken een onderscheid tussen de beginners/gevorderden en de zwarte gordels. Beginners/gevorderden behoren tot de Keub graden en dragen een gekleurde gordel. Elke graad wordt met een cijfer in dalende volgorde aangegeven. Hoe lager het cijfer, hoe hoger de graad! Zwarte gordels noemt men Dan graden. Zij dragen uiteraard een zwarte gordel.

Ook hier worden de graden aangegeven met een cijfer in klimmende volgorde. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de graad. De dan graad geeft aan hoe lang een persoon met Hapkido bezig is. Voor het behalen van graden werkt men met wachttijden.

Hieronder een tabel van de wachttijden zoals ze bij de meeste Koreaanse bonden worden gehanteerd.

De wachttijden worden vaak nog gekoppeld aan een minimum leeftijd: 

 

1ste  Dan

Minstens 3/4 jaren

2e    Dan

Minstens 2 jaar na behalen   1ste Dan

3e    Dan

Minstens 3 jaar na behalen   2e   Dan

4e    Dan

Minstens 4 jaar na behalen   3e   Dan

5e    Dan

Minstens 5 jaar na behalen   4e   Dan

6e    Dan

Minstens 6 jaar na behalen   5e   Dan

7e    Dan

Minstens 7 jaar na behalen   6e   Dan

8e    Dan

Minstens 8 jaar na behalen   7e   Dan

9e    Dan

Minstens 9 jaar na behalen   8e   Dan

10e  Dan

Minstens 9 jaar  na behalen  9e   Dan

 

 

Hapkido in Korea 

Gevechtskunsten nemen een belangrijke plaats in de Koreaanse samenleving en zijn momenteel erg in trek bij de jeugd en universiteiten. Voor een baan bij de politie of om toegelaten te worden tot sommige universiteiten, dien je te beschikken over een officiële zwarte gordel in Taekwondo, Hapkido of Kuksool, afgeleverd door een door de overheid erkende organisatie.

 

Bekendheid  stijlen en verspreiding:

Veel HAPKIDO meesters hebben over heel de wereld gereisd en hebben zo hun eigen organisatie verspreidt. Dit is waarschijnlijk de reden waarom er zo veel verschillende organisaties en stijlen zijn ontstaan. Je kunt dan ook vrijwel in alle landen HAPKIDO beoefenen.

 

Nu zijn er veel Hapkido organisaties verspreidt over de hele wereld, en veel van hen claimen de enige echte stijl te beoefenen. Of jou stijl de enige echte is of niet, het belangrijkste is dat je er plezier in hebt.

Hapkido is een mooie gevechtskunst en het maakt niet uit welke stijl je beoefend.

 

 

De grootste Hapkido federaties in Korea zijn o.a. : 

 

                                                 International Hapkido Federation

 
                                                     
                                                      Korea Hapkido Federation
 


                                                        Korean Kido Federation


                                       Korean New Martial Arts Hapkido Federation

                                                       Korea Hwal Moo Hapkido
 

 

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ

Ki-Do zelfweerbaarheid is een onderneming die zich heeft toegelegd op de levering van    mentale en fysieke weerbaarheids trainingen en daaraan gerelateerde producten en diensten ten behoeve van overheden, de zakelijke en de particuliere mark.

Ki-Do is een netwerkorganisatie en werkt samen met diverse specialisten op uit één lopende gebieden. Sommige van hen hebben een eigen trainingsbureau, anderen werken parttime bij overheidsinstellingen of in het bedrijfsleven.

Ki-Do heeft ervaring opgebouwd met trainingen voor particulieren, maatschappelijke dienstverlening en in de detailhandel.

De trainingsprogramma’s van Ki-Do trainers kenmerken zicht door een resultaat gerichte aanpak. Doordat de onderwerpen en trainingsvormen zowel vraag als probleem gestuurd kunnen zijn is er altijd sprake van maat werk. Voor elke training hebben we met u een intake gesprek waarin een probleem of vraag analyse plaats vindt. Op basis van dit interview wordt er een’’plan van aanpak’’gemaakt. De inhoud van dit plan is gebaseerd op uw wensen, de kennis en ervaring van de deelnemers, de ervaringen van Ki-Do trainers en theorieën en filosofieën uit actueel management materiaal. De beantwoording van uw vraag is altijd het uitgangspunt en staat bij Ki-Do trainers centraal.

Ki-Do trainingen kan voor ieder bedrijf, instelling of afdeling een op maat gesneden Zelfweerbaarheidstraining ontwerpen.

Ki-Do Training coacht medewerkers en leidinggevende op allerlei niveaus of dat nu in house, on the job of op een derde locatie gebeurt. Een ding staat altijd vast.

De door ons gecoachte mensen zijn enthousiast, energiek en hebben het gevoel dat Ki-Do, has made the difference!

 

Is uw bedrijf op zoek naar gerichte op persoonlijk, groeps, of organisatieniveau?

Wilt u het ziekteverzuim reduceren, of de vaardigheden van uw personeel verbeteren.

 

 

Send us a mail: info(at)ki-do.nl 

 


Place your Ad in Germany

 

Preiswerte Implantate

  

Günstiges Zahngold   

Dentalchemie

Euroeyes

 
Ratenzahlung

 

Advertising on www.zz-l.de